PRIĖMIMO VASAROS ETAPO REGISTRACIJA
VYKS iki RUGPJŪČIO 7
VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINTIEMS –
iki RUGPJŪČIO 12

Naujos mokymo programos!!!

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras – moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga su gimnazijos klasių skyriumi, turinti sektorinius praktinio mokymo centrus, laiduojanti kokybišką švietimo paslaugų kokybę, prieinamumą. Centre mokosi pirmą profesiją norintys įgyti jaunuoliai, taip pat žmonės, kurie keičia kvalifikaciją, siekia dar vieno profesinės kvalifikacijos diplomo. Turime technologinės gimnazijos skyrių, kuriame 9-10 klasių mokiniai siekia pagrindinio išsilavinimo, 11–12 klasių mokiniai siekia vidurinio išsilavinimo ir kartu įgyja profesiją. Plačiau APIE MUS … 

Naujienos

Skelbimai

Kviečiame mokytis suaugusiųjų profesinio mokymo skyriuje!

Vilniaus  g. 42, kabinetas 201, tel. 8 684 74462 ,  (8 37) 47 40 17 El. p. suaugusiumokymas@mpcentras.lt arba kursai@mpcentras.ltGalite pasinaudoti klausimų forma SIŪLOMOS TĘSTINIO FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO…

NAUJOS MOKYMO PROGRAMOS

Nuo 2020 metų mūsų mokymo centre teiksime mokymą pagal naujas modulines profesinio mokymo programas APSKAITININKAS KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTAS

Mokiniams dėl dienyno TAMO

Tiems, kurie pamiršo prisijungimo prie TAMO dienyno duomenis

PROFESIJOS

CENTRO PADALINIAI

ARCHYVAS