Priėmimo tvarka

2017 metais stojimas į profesines mokyklas vyko internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą. LAMA BPO Profesinis mokymas Priėmimas vyko iki 2017 rugsėjo 15 Atvykę sudaryti sutarties, pristato: Įgyto išsilavinimo dokumentus (po 12 klasių – brandos atestatą arba pažymą apie išklausytą kursą, po 10 klasių – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą); Asmens […]

Dokumentai reikalingi stojant į 9 ir 10 klases pateikiami mokymo centre

Klauskite gimnazijos skyriaus vedėjos Gimnazijos skyriuje mokosi 9-10 bei 11-12 klasių mokiniai Brandos egzaminai. Informacija abiturientams Stojantieji į 9-10 klases pateikia šiuos dokumentus  mokymo centre: 1. Prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa (užpildysite vietoje) 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą; 3. Sveikatos pažymėjimus (086/a ir 027-1/a formos); 4. Keturias fotonuotraukas (3×4 cm); 5. Pasą, gimimo liudijimą ar kitą […]

Gimnazijos skyriuje mokosi 9-10 bei 11-12 klasių mokiniai.

Klauskite gimnazijos skyriaus vedėjos Priimame mokytis į 9 ir 10 klasę Apie gimnazijos skyrių, kontaktai Priėmimo tvarka Tu pasiruošęs pasirinkti ne tik specialybę, bet ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Stojantiems į 9-10  klases: mokiniai mokosi pagal įprastą pagrindinio ugdymo programą, tik vietoje technologijų mokosi profesinio mokymo dalykų. Mokiniams teikiama intensyvi psichologo, socialinio pedagogo bei kita mokiniui […]

Naujienlaiškis

Naujienlaiškyje stengiamės pristatyti profesijas, kurias galite įgyti mūsų centre. Skaitykite ką apie savo pasirinktas profesijas pasakoja mokiniai, kokiais įspūdžiais dalinasi  praktiką užsienyje ir Lietuvoje atlikusieji. Taip pat išbandykite rankšluosčių origamį, pasimokinkite lankstyti servetėles,  pasitikrinkite žinias spręsdami kryžiažodį. Malonaus skaitymo ir gerų įspūdžių! KMPPMC leidybos būrelis  Visi naujienlaiškio numeriai