Priėmimas 2018

Priėmimo į centrą tvarkos aprašas Priėmimo per LAMA BPO datos Priėmimas į 9 ir 10 klases Profesijos Bendrabutis Visiems, kuriems reikės pagalbos ar konsultacijos pildant dokumentus LAMA BPO sistemoje, nuo birželio 1 d. galės atvykti į mūsų skyrius, kur darbuotojai padės užpildyti ir pateikti prašymus mokytis. Darbo laikas I-IV 9:00-16:30 ir V 9:00-15:30. Viešbučių ir […]

Dokumentai reikalingi stojant į 9 ir 10 klases pateikiami mokymo centre

Klauskite gimnazijos skyriaus vedėjos Gimnazijos skyriuje mokosi 9-10 bei 11-12 klasių mokiniai Brandos egzaminai. Informacija abiturientams Stojantieji į 9-10 klases pateikia šiuos dokumentus  mokymo centre: 1. Prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa (užpildysite vietoje) 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą; 3. Sveikatos pažymėjimus (086/a ir 027-1/a formos); 4. Keturias fotonuotraukas (3×4 cm); 5. Pasą, gimimo liudijimą ar kitą […]

Gimnazijos skyriuje mokosi 9-10 bei 11-12 klasių mokiniai.

Klauskite gimnazijos skyriaus vedėjos Priimame mokytis į 9 ir 10 klasę Apie gimnazijos skyrių, kontaktai Priėmimo tvarka Tu pasiruošęs pasirinkti ne tik specialybę, bet ir įgyti vidurinį išsilavinimą. Stojantiems į 9-10  klases: mokiniai mokosi pagal įprastą pagrindinio ugdymo programą, tik vietoje technologijų mokosi profesinio mokymo dalykų. Mokiniams teikiama intensyvi psichologo, socialinio pedagogo bei kita mokiniui […]