Dokumentai reikalingi stojant į 9 ir 10 klases pateikiami mokymo centre

Apie gimnazijos skyrių Klauskite gimnazijos skyriaus vedėjos Gimnazijos skyrius informuoja Stojantieji į gimnazijos skyriaus 9 arba 10 klasę  pateikia šiuos dokumentus: Įgyto išsilavinimo pažymą . Sveikatos pažymas (formos :027-1a, 086/a). Jas galima pristatyti iki rugsėjo 1 dienos.  4 Fotonuotraukas (3X4) Gimimo liudijimą arba pasą/asmens tapatybės kortelę. Jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo […]