EISMO DALYVIŲ (PĖSČIŲJŲ) SAUGAUS ELGESIO TVARKA

Gerbiami moksleiviai ir darbuotojai, Lietuvoje įvyksta daug eismo įvykių ir nelaimių. Norime priminti pagrindines pėsčiųjų saugaus elgesio taisykles EISMO DALYVIŲ (PĖSČIŲJŲ) SAUGAUS ELGESIO TVARKA V-308 Būkite saugūs

AIKOS svetainė

Kviečiame pažiūrėti AIKOS svetainės galimybes pristatančius filmukus: „Noriu mokytis“, „Noriu studijuoti“, „Mano AIKOS“, „Noriu mokytis užsienyje“ Nuoroda  Pagarbiai, Egidijus Čeponis Tarptautinių tinklų skyriaus vedėjo pavaduotojas Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius Tel. 8 5 2356131 egidijus.ceponis@itc.smm.lt http://www.itc.smm.lt/

Palydėkime šį rudenį sveiki ir žvalūs

Sunku nesutikti su A. Kamiu žodžiais, kad „ruduo – tai antrasis pavasaris, kurio kiekvienas lapas – gėlė“. Auksaspalviai peizažai ir žvilgantys voratinkliai skelbia atėjusį rudenį, kuris atneša ir šaltesnius orus, lietų, o su jais atsėlina rudeniški susirgimai ir negalavimai.

Žurnalas „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“

Pateikiame žurnalo „Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas“ 3-ąjį numerį . Ankstesnius žurnalo numerius bei kitą aktualią informaciją galite rasti Strudijų kokybės ir karjeros tyrimų grupės tinklalapyje: http://skktg.vdu.lt/index.php/lt/ KARJEROS PROJEKTAVIMAS_3  

SEKTORINIAI PRAKTINIO MOKYMO CENTRAI – PERSPEKTYVAUS PROFESINIO RENGIMO KELYJE

Praėjo vos vieneri metai, kai iškilmingai buvo atidaryti „du viename“ :  du sektoriniai praktinio mokymo centrai  Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre. Idėja, bendruomenės subrandinta prie apskrito stalo rengiant jau sujungtų dviejų Kauno profesinių mokyklų- Maisto pramonės mokyklos ir Prekybos ir verslo mokyklos- strateginį planą, Europos Sąjungos fondų pagalba virto realybe 2014 m. kovo […]

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metu

Šio leidinio tikslas – kad visi Lietuvos piliečiai turėtų bendrą supratimą apie valstybės veiksmus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu (siekiant apsaugoti piliečius), be to, ypač svarbu, kad jie žinotų, ką, norint apsisaugoti nuo nelaimių, reikia daryti jiems patiems ir kaip prireikus prisidėti prie šalies gynybos.

About our Center

Comenius project 2013-2015: Only aware can act fair. Students for sustainable food nad trade.

Rūpinkitės sveikata

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija kartu su ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“ kviečia nemokamai, anonimiškai per 1 min. pasitikrinti dėl ŽIV, Aušros g. 44 Kaune. Telefonas pasiteiravimui  Kaune (8 37) 331699

Mokinių, tėvų, mokytojų teisės ir pareigos

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija paruošė lankstinuką apie teises ir pareigas, kurias dažniausiai pamiršta mokiniai. Vieno mokinio paaiškinimas kas yra pareiga – „Mokinio pareiga mokytis kai nori“. Ar tik? Pasiskaitykite …

Psichologinė pagalba

Informacijos apie socialines ir psichologines paslaugas teikiančias organizacijas galima rasti „Socialinės informacijos banke“ Jaunimo psichologinės paramos centro internetiniame puslapyje www.jppc.lt 

Socialinė pagalba mūsų centre

Socialinis pedagogas dirba su mokiniu, jo tėvais (globėjais), grupių vadovais, mokytojais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.