Vienintelis būdas gerai atlikti savo darbą yra mėgti tai, ką darai. Jei to dar neradai – ieškok. Nesustok. Kai rasi – jausi tai visa širdimi. S. Jobs

Kaip jau yra žinoma, kad sėkmingas studijų pasirinkimas lemia efektyvų įsiliejimą į darbo rinką, kuri šiandien yra dinamiška, nepastovi ir nuolat reikalaujanti kvalifikuotų specialistų, kurie pasižymėtų lankstumu ir gebėjimu dirbti skirtingose darbo aplinkose.

Keičiantis darbo rinkos poreikiams, ugdymas karjerai mokymo įstaigose tampa vienu svarbiausių aspektų, kuris gali padėti sumažinti skaičių asmenų, kurie jaučia nepasitenkinimą savo profesiniu pasirinkimu, o vėliau ir darbu.

Kad karjeros ugdymo procesas Tavo mokymo centre būtų sėkmingesnis, visų pirma, siūlau Tau, susipažinti su pagrindinėmis karjeros planavimo sąvokomis:

Karjera – tai visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu vyksta asmeninis profesinis tobulėjimas.

Ugdymas karjerai – tikslinga ugdymo (si) veikla, kurioje siekiama, kad asmenys įgydami tam tikras žinias, gebėjimus ir nuostatas gebėtų jas taikyti profesinėje veikloje.

Karjeros planavimas – nuolatinis ir sąmoningas procesas, kurio metu asmuo įgyvendina realius su karjera susijusius sprendimus.

Profesinis konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas yra padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu bei darbo paieška.

Profesinis informavimas – informacijos teikimas apie profesijas, darbo galimybes (paklausios profesijos, darbo rinkos prognozės, studijų kryptys, mokymo formos ir t. t.).

Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.

Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

Karjeros specialistai – tinkamą karjeros paslaugų teikimo kompetenciją turintys specialistai, kuriems šių paslaugų teikimas ir su jomis susijusios veiklos sudaro reikšmingą (paprastai pagrindinę) atliekamų darbo funkcijų dalį.

Svarbi informacija

Karjeros specialisto paskirtis – teikti profesinio veiklinimo, orientavimo, informavimo paslaugas, t. y. padėti besimokančiajam pažinti save, kad žinodamas savo polinkius bei gebėjimus galėtų pasirinkti tinkamą profesinį kelią; teikti naują, aktualią informaciją apie studijų programas, įsidarbinimo galimybes; padėti pasirengti darbo pokalbiui ir parengti įsidarbinimo įrankius: CV ir motyvacinį laišką; supažindinti su mobilumo galimybėmis; padėti susirasti darbo ar praktikos vietą; organizuoti individualias karjeros konsultacijas, kurių metu yra sprendžiamos su karjera susijusios problemos, atsakoma į iškylančius klausimus.

Naudingos nuorodos