Migracijos tarnyba pateikia informaciją apie asmens tapatybės kortelę ir pasą. 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTYS PILIEČIAI NUO 16 METŲ PRIVALO TURĖTI ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ ARBA PASĄ, JEIGU NETURI GALIOJANČIOS ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS AR GALIOJANČIO PASO. LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTYS PILIEČIAI, KURIEMS SUKAKO 16 METŲ, DOKUMENTUS DĖL ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS AR PASO IŠDAVIMO TURI PATEIKTI TERITORINEI POLICIJOS ĮSTAIGAI NUSTATYTA TVARKA NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ PO TO, KAI SUKAKO 16 METŲ.

Paskaitykite ką reikia atlikti, kad gauti asmens tapatybės dokumentus.
Šešiolikmečiams apie asmens tapatybės dokumentus