Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras – pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga, turinti modernius sektorinius praktinio mokymo centrus, laiduojanti kokybišką švietimo paslaugų kokybę, prieinamumą. Centre mokosi pirmą profesiją norintys įgyti jaunuoliai, taip pat žmonės, kurie keičia kvalifikaciją, siekia dar vieno profesinės kvalifikacijos diplomo. Turime technologinės gimnazijos skyrių, kuriame 9-10 klasių mokiniai siekia pagrindinio išsilavinimo, 11–12 klasių mokiniai siekia vidurinio išsilavinimo ir kartu įgyja profesiją. Plačiau APIE MUS … 

SKELBIAMA MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ ERASMUS+ STAŽUOČIŲ ATRANKA 

DĖMESIO! Numatomi praktinių mokymų mobilumai MOKINIAMS ir MOKYTOJAMS

2022 m. BRANDOS EGZAMINAI IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI.

Visa aktuali informacija: NACIONALINĖ ĮVIETIMO AGENTŪRA INFORMUOJA 2021-2022 PUPP tvarkaraštis (dešimtokams) 2021-2022 Pagrindinio ugdymo pasiekimų aprašas (dešimtokams) 2021-2022 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIM IR VYKDYMO TVARKOS…

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu mokymo centras ieško darbuotojų, plačiau …

PAMEISTRYSTE BESIMOKANČIŲ MOKINIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

VVM skyrius (Vilniaus g. 42 arba D.Poškos g. 23) Grupė Grupės vadovas Lapkričio mėn. Gruodžio mėn. Sausio mėn. PB 19 GRUPĖ Gražina Rauckienė 15,22 dienos 6,20 dienos 10,24…

Atranka stažuotėms užsienyje

Dėmesio! Skelbiama mokinių ir mokytojų Erasmus+ stažuočių atranka Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Profesinis mobilumas“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077750. Projektas skirtas mokytojų ir mokinių…

Ugdymo proceso trukmė

Planuojama, kad kalėdinės atostogos tęsis  nuo gruodžio 24 d. iki sausio 10 dienos 2021-2022 MOKSLO METAI Maisto technologijų ir prekybos skyrius PROGRAMOS KODAS PRADŽIA Mokslo metų PABAIGA Mokslo…

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU TVARKOS APRAŠAS

NUORODA Į DOKUMENTO TEKSTĄ https://1drv.ms/b/s!Al_CsDPEc3-6hwt8EFodVM_BnP7D?e=P23UNZ