Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras – pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga, turinti modernius sektorinius praktinio mokymo centrus, laiduojanti kokybišką švietimo paslaugų kokybę, prieinamumą. Centre mokosi pirmą profesiją norintys įgyti jaunuoliai, taip pat žmonės, kurie keičia kvalifikaciją, siekia dar vieno profesinės kvalifikacijos diplomo. Turime technologinės gimnazijos skyrių, kuriame 9-10 klasių mokiniai siekia pagrindinio išsilavinimo, 11–12 klasių mokiniai siekia vidurinio išsilavinimo ir kartu įgyja profesiją. Plačiau APIE MUS … 

Summer_workshop-500x700

Naujienos

Atranka stažuotėms užsienyje

Dėmesio! Skelbiama mokinių ir mokytojų Erasmus+ stažuočių atranka Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Profesinis mobilumas“ Nr. 2020-1-LT01-KA116-077750. Projektas skirtas mokytojų ir mokinių…

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu mokymo centras ieško darbuotojų, plačiau …

Ugdymo proceso trukmė

2021-2022 MOKSLO METAI Maisto technologijų ir prekybos skyrius PROGRAMOS KODAS PRADŽIA Mokslo metų PABAIGA Mokslo metų TRUKMĖ SAVAITĖMIS PROGRAMOS PABAIGA 9-10 klasės (I-II gimnazijos klasės)   2021-09-01 (9kl.)…

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU TVARKOS APRAŠAS

NUORODA Į DOKUMENTO TEKSTĄ https://1drv.ms/b/s!Al_CsDPEc3-6hwt8EFodVM_BnP7D?e=P23UNZ