Rask profesiją

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras – moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga su gimnazijos klasių skyriumi, turinti sektorinius praktinio mokymo centrus, laiduojanti kokybišką švietimo paslaugų kokybę, prieinamumą. Centre mokosi pirmą profesiją norintys įgyti jaunuoliai, taip pat žmonės, kurie keičia kvalifikaciją, siekia dar vieno profesinės kvalifikacijos diplomo. Turime technologinės gimnazijos skyrių, kuriame 9-10 klasių mokiniai siekia pagrindinio išsilavinimo, 11–12 klasių mokiniai siekia vidurinio išsilavinimo ir kartu įgyja profesiją. Plačiau APIE MUS … 

Skelbimai

Profesijos mokytojų metodinės grupės posėdis

Lapkričio 21 d 13.00 vyks profesijos mokytojų metodinės grupės posėdis, Poškos g.23, konferencijų salėje.

Kviečiame mokytis suaugusiųjų skyriuje

Kviečiame mokytis Suaugusiųjų profesinio mokymo skyriuje. Mokslas mokamas Užimtumo tarnybos, darbdavių, asmeninėmis lėšomis.

Informacija abiturientams

Abiturientai (2019-2020 m.m.) brandos egzaminus pasirinks iki lapkričio 24 dienos.

Mokiniams dėl dienyno TAMO

Tiems, kurie pamiršo prisijungimo prie TAMO dienyno duomenis

ARCHYVAS

Paieška

KALENDORIUS